Miljø

SET FOKUS PÅ DET GRØNE: Fleirtalet i kommunestyret gjekk inn for MDG sitt framlegg om å leggja premiss om arealnøytralitet inn i arbeidet med kommuneplanen.

Vil ha fokus på arealnøytralitet

Abonnement