Kulturminnevern

STERKT UTSETTE: Gamle naust er mellom dei bygningstypane som er størst prega av forfall. Dette bygget er sett i stand etter at biletet vart teke.

Neste veke skal 300 gamle bygningar foto-registrerast

Abonnement