STERKT UTSETTE: Gamle naust er mellom dei bygningstypane som er størst prega av forfall. Dette bygget er sett i stand etter at biletet vart teke.
STERKT UTSETTE: Gamle naust er mellom dei bygningstypane som er størst prega av forfall. Dette bygget er sett i stand etter at biletet vart teke. FOTO: ÅD/NIKU

Neste veke skal 300 gamle bygningar foto-registrerast