Folk

TRIVST: Geir Haugen er nøgd med arbeidskvardagen som bussjåfør, og vil anbefala andre å prøva seg i yrket.

-Kjekt og gjevande å køyra buss

Abonnement

-Musikken held hovudet i gang

Abonnement
NESTEKJÆRLEIK: Denne flotte skjorta fekk Svein Høysæter då han var i Mali. Sjølv om dei han heldt kurs for nesten ikkje hadde pengar til mat, var det så viktig for dei at han skulle føla seg velkomen og inkludert hos dei. I bakgrunnen er gardstunet på Høysæter.

-Ein skule for livet

Abonnement

Yrke: Komponist

EIN GOD VEN:  Hunden Tici var eit impulskjøp. No har ho vore  trufast medlem av familien Østvik Petersen i ti år.

Ei aktiv og engasjert dame

Abonnement
VIKTIG: Miljø har alltid vore eit viktig tema for Idar Reistad. I jobben sin i Statens vegvesen kan han påverka slik at arbeidet vert mest mulig miljøvenleg. Elles likar han veldig godt å gå tur i skog og fjell. Her står han utanfor huset sitt, med vakker natur på alle kantar.

Med miljø på dagsordenen

Abonnement
I SOMMARLAND: Familiane Hernes Stavenjord og Jørgensen Dyrøy får mange spennande opplevingar i Kenya. Her er dei samla i ein hage ved sida av skulen. Framme frå venstre: Mari, Tormod, Eirill og Kristine. I midten: Ingebjørg, Ingrid, Anna og Mathilde. Bak: Torstein, Harald og Andreas.

– Her får me eit anna perspektiv på livet

Abonnement

Sporty dame som elskar utfordringar

Abonnement
POSITIV: Fotball og rettferd står høgt på lista til Magnus Fivelsdal Pedersen. Det å ha ei positiv innstilling til ting og fokusera på det ein er god på, er avgjerande for gode resultata meiner han.

– Du kjem langt med å tenkja positivt

Abonnement
TRIVST: Når Linn skal slappa av, er det ofte ut hit ho går for å putla med hagearbeid og nyta roa og den fine utsikta utover fjorden.

Aktiv dame med stort omsorgsgen

Abonnement
IDYLL: Solveig Garnes Haugen i sitt rette element, med naturen og dyra rundt seg.

Solveig på Haugen

Abonnement

Jovial kar med hjarte for andre

Abonnement