Debatt

Debatt:

Men ég driv med politikk

Abonnement
Debatt:

Hvilket samfunn vil du ha?

Abonnement
upset boy
Debatt:

Mobbing er terror

Abonnement
POSITIV TIL UTBYGGING: Eit nyskapande prosjekt, som motorsportsenteret i Rolvsvåg, der ein får ei samling av ulike aktivitetar med felles infrastruktur, vil og minska unødvendige naturinngrep, meiner Gunn Totland Moss.
Debatt:

Ja til vern av natur, og etablering av bustad- og næringsområde i Samnanger

Abonnement
NETT hoved Utsikt over Samnangerfjorden RBG
Debatt:

Arealnøytralitet – fordi vi ikke kan fortsette en utvikling som går på bekostning av naturen

Abonnement
Debatt:

Statnett må inviterast til folkemøte

Abonnement
sad crying woman in despair
Debatt:

Vald i nære relasjonar – eit alvorleg samfunnsproblem

Abonnement
NETT drosje hoved RBG
Debatt:

Nye Svintaskyss – nytt transporttilbod i Samnanger

Abonnement
Empty wallet
Debatt:

Rådyrt vatn og kloakk

Abonnement
IKKJE SKRÅSIKRE: Senterpartiet sine representantar i Samnanger vil vita meir om bemanningsnivået innan einingane for oppvekst og omsorg før dei konkluderer.
Debatt:

Statistikk og gjennomsnittstal fortel ikkje alt

ER MINIMUM GODT NOK?: Innsendaren meiner at kvaliteten på tilbodet til dei minste lir under den bemanninga Samnanger kommune har i barnehagane i dag.
Debatt:

– Kva slags tilbod vil me gje dei minste?

«For å ta på en ledertrøye for grønn omstilling kreves det politisk vilje», skriv Camilla Stavnes Hisdal i dette innlegget.
Debatt:

Kan Samnanger bli ledende i grønn omstilling? Klart vi kan!

MÅ VERTA BETRE: Samnanger Høgre vil jobba for at SFO har meir ope i feriar, utan tillegg i foreldrebetalinga, skriv innsendaren.
Debatt:

SFO har for dårleg tilbod

Å gjera noko med lysureininga er lågthengande frukt, berre ein har ein god plan, påpeikar innsendaren.
Debatt:

På tide å ta grep mot lysureininga

BØR ERSTATTAST: Innsendaren meiner at ungdomsskulen på Tysse er moden for utskifting.
Debatt:

Bygg ny skule før hall

VENDER TOMMELEN NED: Medlemmene i formannskapet meiner at det nyskapande aktivitetsanlegget på Bjørkheim vert for stort og for dyrt. No føreslår dei å ta prosjektet ut av økonomiplanen.
Debatt:

Fleirbrukshall eller?

Abonnement
KVA MED DEI SOM KJEM ETTER OSS? «Skogar brenn ned, jord tørkar ut, elvar fløymer over og artar døyr ut», påpeikar innsendaren. Likevel bryr ikkje folk seg.
Debatt:

-Eg føder ikkje eit einaste barnebarn inn i denne verda før de byrjar å bry dåke

STORBRANN: Store mannskapsstyrkar frå både Samnanger og nabokommunane var i sving for å sløkkja brannen i Rolvsvåg i juni. (
Debatt:

Me må prioritera ny brannstasjon

Abonnement
LOVPÅLAGD: Alle har rett til å ha ein fast lege å forhalda seg til, men i Samnanger er det for tida mange som ikkje har det, påpeikar innsendaren.
Debatt:

En ode til fastlegen

Abonnement
VENDER TOMMELEN NED: Medlemmene i formannskapet meiner at det nyskapande aktivitetsanlegget på Bjørkheim vert for stort og for dyrt. No føreslår dei å ta prosjektet ut av økonomiplanen.
Debatt:

Me må satsa på dei unge også

Abonnement