Barnevern

NETT barnevernsleiar framme RBG

-Folk må kjenna seg sett og ivaretekne

Abonnement
PÅ RETT VEG: Rådmann Ove Sæbø sende tysdag ettermiddag skriftleg orientering til kommunestyret om arbeidet i barnevernet og kritikken frå barnevernsleiaren.

Reknar med å ha full bemanning i barnevernet i løpet av våren

Abonnement