Barnevern

KLAR TALE: Barnevernsleiar i Samnanger kommune, Laila Grønn-Jensen (t.v.), vil ha store endringar i korleis det norske barnevernet fungerer. Barne- og familieminister Kjersti Toppe lytta til synspunkta både under og etter det formelle møtet med kommuneleiinga.

Gav klar melding til barneministeren

Abonnement
TA KONTAKT: F.v. Anja Elisabeth Gjerde Markhus, Laila Grønn-Jensen og PPT-leiar Kari Kallevik Hjartnes, som alle jobbar i eining for livsmeistring, vil gjerne ha innspel frå samningane i arbeidet med den førebyggjande planen for born, unge og familiar.

Vil vita kva born og unge i Samnanger treng

-Folk må kjenna seg sett og ivaretekne

Abonnement
KREVJANDE PERIODE: Rådmann Ove Sæbø framhevar Covid og gjennopning av samfunnet som årsaker til høgt sjukefråvær i 2022

Reknar med å ha full bemanning i barnevernet i løpet av våren

Abonnement