Barnehage

LEIKEKOMPISAR: Unge gutar har vist seg å vera kjempepopulære i barnehagar som har testa ut leikeressurs-prosjektet.

Leikeressurs i barnehage

Abonnement
GØY: Desse tre synest det er kjekt å måla, og set ivrig i gang med dei ulike prosjekta. Etterkvart vart både hår, ansikt og hender full i maling også F.v: Alva Prestnes Tveit, Olav Hadeland Thieme     og Håkon Blomvågnes.

Fargerik påske

Abonnement
I GANG: Utvalet for oppvekst, helse og omsorg hadde møte tysdag, og diskuterte mellom anna korleis dei skal arbeida med barnehage- og skulestrukturen framover. F.v. Thorbjørn Storås (Ap), Monica Tjønna (INP), Solveig Lara Gautadottir (MDG), Odd Arne Haga (Frp), Håvard Tvedterås (FrP), Knut Harald Frøland (Bl/utvalsleiar), Malin Foss-Reistad (H), Gunn Østvik Petersen (Ap) og Anja Elisabeth Gjerde Markhus (Bl).

-Me bør sjå på meir enn barnehagestrukturen

Abonnement
SA NEI: Eit stort fleirtal i kommunestyret ville ikkje be rådmannen vurdera å bruka ungdomskulen til barnehage, slik KrF og Sp ønskte.

Føreslår å flytta begge barnehagane

Abonnement
STOR, MJUK OG TRYGG: Mange nytta sjansen til å få ein lang og god klem av favorittbamsen Bjørnis då han var i Vassloppa barnehage. Irene Bratteng Fossheim frå Bergen brannvesen prata med små og store.

Populær bjørn på Samnanger-besøk

Abonnement