FORSØPLING: Folk kastar boss frå seg både i naturen og andre stader som ikkje er eigna til det, slik som i denne behaldaren i Teigavika, som er meint til eingongsgrillar.
FORSØPLING: Folk kastar boss frå seg både i naturen og andre stader som ikkje er eigna til det, slik som i denne behaldaren i Teigavika, som er meint til eingongsgrillar. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

– Alle har eit ansvar for å unngå forsøpling