FOTO: Samnanger historielag

Denne kista frå Sævild er eit av Samnanger sine viktigaste kulturminne