JUBILEUMSKORPSET: Her er dei fleste av dei som skal spela på jubileumskonserten, både tidlegare medlemmar og faste, samla på ei av øvingane i haust. Framme frå venstre: Sunniva Solemdal, Frøya Østvik Petersen, Rikke Steinsland, Anne Gro Aadland, Hege Skulstad Espe, Geir Haugen, Renate Trengereid og Thomas Sandvik. 2. rekkje frå venstre: Britt Haukanes, Mette Haugen, Sigourney C. Trengereid, Eline Steinsland, Thea H. Haugen, Beate Helle, Unni Aadland, Erlend Steinsland, Svein Haugen og Johan Sandvik. 3. rekkje frå venstre: Gro Stikholmen, Liv Røsseland, Jasmine Nilsen, Gunn Østvik Petersen, Bjørn Helge Ulland, Ove Grønlien, Odd Inge Reistad, Terese Helland og Johnny Sandvik. 4. rekkje frå venstre: Helge Reistad, Joar Lemme, Tal Getz, Kristian Sandvik, Tor Østvik Petersen, Jonn Eivind Holdhus, Nils Svein Røsseland, Per-Lorentz Milotzky og Håkon Mjelstad.
JUBILEUMSKORPSET: Her er dei fleste av dei som skal spela på jubileumskonserten, både tidlegare medlemmar og faste, samla på ei av øvingane i haust. Framme frå venstre: Sunniva Solemdal, Frøya Østvik Petersen, Rikke Steinsland, Anne Gro Aadland, Hege Skulstad Espe, Geir Haugen, Renate Trengereid og Thomas Sandvik. 2. rekkje frå venstre: Britt Haukanes, Mette Haugen, Sigourney C. Trengereid, Eline Steinsland, Thea H. Haugen, Beate Helle, Unni Aadland, Erlend Steinsland, Svein Haugen og Johan Sandvik. 3. rekkje frå venstre: Gro Stikholmen, Liv Røsseland, Jasmine Nilsen, Gunn Østvik Petersen, Bjørn Helge Ulland, Ove Grønlien, Odd Inge Reistad, Terese Helland og Johnny Sandvik. 4. rekkje frå venstre: Helge Reistad, Joar Lemme, Tal Getz, Kristian Sandvik, Tor Østvik Petersen, Jonn Eivind Holdhus, Nils Svein Røsseland, Per-Lorentz Milotzky og Håkon Mjelstad. FOTO: Svein O. Aadland

Musikklagsjubileum med festkonsert og bokslepp