REKORD: Styreleiar Harald Solheim i Solheim Autoservice AS kan konstatera at drivstoffprisane har hatt sterk innverknad på omsetnaden.
REKORD: Styreleiar Harald Solheim i Solheim Autoservice AS kan konstatera at drivstoffprisane har hatt sterk innverknad på omsetnaden. FOTO: Arkiv

Auka drivstoffsalet med tolv millionar kroner