LÅGE TAL: Samnanger er ein forholdsvis roleg kommune, konkluderer Anders Opsal (t.h.), politikontakt i Samnanger og tenestestadleiar i Fusa, og Terje Sperrevik, politistasjonssjef i Tysnes, Kvam og Fusa, etter å ha presentert politistatistikken for 2022.
LÅGE TAL: Samnanger er ein forholdsvis roleg kommune, konkluderer Anders Opsal (t.h.), politikontakt i Samnanger og tenestestadleiar i Fusa, og Terje Sperrevik, politistasjonssjef i Tysnes, Kvam og Fusa, etter å ha presentert politistatistikken for 2022. FOTO: Marianne A. Reistad

Ønskjer å verta meir tilgjengelege