MÅ PÅ BANA: – Me må vera aktive overfor NVE, slik at konsekvensane av den nye høgspentlinja mellom Samnanger og Øygarden ikkje vert for store, sa Arild Røen (H) i formannskapet sist torsdag. På kartet viser han traséen som gjer minst inngrep i urørt natur.
MÅ PÅ BANA: – Me må vera aktive overfor NVE, slik at konsekvensane av den nye høgspentlinja mellom Samnanger og Øygarden ikkje vert for store, sa Arild Røen (H) i formannskapet sist torsdag. På kartet viser han traséen som gjer minst inngrep i urørt natur. FOTO: Hallvard Tysse

Krev at ny linje må følgja gamal trasé