NETT Skrot og bilvrak, Rolvsvåg NY RBG
FOTO: Arkiv

Krevjande å rydda opp i forsøpling