PERMISJON: Før påske søkte fysioterapeut Geir Næss kommunen om permisjon i fire år for å ta doktorgrad.
PERMISJON: Før påske søkte fysioterapeut Geir Næss kommunen om permisjon i fire år for å ta doktorgrad. FOTO: Arkiv

Har mista retten til trygderefusjon