STORT FRAMMØTE: To bussar måtte leigast inn for å frakta tilsette i Skanska, Multiconsult og Aker BP til Børdalen på måndag. Her fekk dei sjå området der 
det er planlagt ny trafostasjon i samband med elektrifiseringa av olje- og gassfeltet Yggdrasil (tidlegare Noa/Krafla).
STORT FRAMMØTE: To bussar måtte leigast inn for å frakta tilsette i Skanska, Multiconsult og Aker BP til Børdalen på måndag. Her fekk dei sjå området der det er planlagt ny trafostasjon i samband med elektrifiseringa av olje- og gassfeltet Yggdrasil (tidlegare Noa/Krafla). FOTO: Hallvard Tysse

Førebur seg på milliard-utbygginga