NETT kraftlinjer RBG

Bedrifter i Samnanger kan få lokal straumstøtte