NÆRMARE EI LØYSING:
Med ei rekkje nye aksjonærer på plass er eit nytt hinder rydda av vegen for den planlagde bygdebutikken på Tysse. På nyåret startar istandsetjing av lokala og jakta på ein dagleg leiar.
NÆRMARE EI LØYSING: Med ei rekkje nye aksjonærer på plass er eit nytt hinder rydda av vegen for den planlagde bygdebutikken på Tysse. På nyåret startar istandsetjing av lokala og jakta på ein dagleg leiar.

Har vedteke å gå vidare med butikkplanane