STOR INNSATS: Damene i Samnanger Røde Kors si basarnemnd legg ned svært mykje tid på å sørgja for inntekt til laget. Her viser f.v. Anita O. Trengereid, Marit Hval Hadeland, Elisabeth Holdhus og Laila Haugen nokre av premiane på søndagens arrangement. Marta Fossdal er også med i nemnda, men var ikkje til stades då biletet vart teke.
STOR INNSATS: Damene i Samnanger Røde Kors si basarnemnd legg ned svært mykje tid på å sørgja for inntekt til laget. Her viser f.v. Anita O. Trengereid, Marit Hval Hadeland, Elisabeth Holdhus og Laila Haugen nokre av premiane på søndagens arrangement. Marta Fossdal er også med i nemnda, men var ikkje til stades då biletet vart teke. FOTO: Marianne A. Reistad

Eit solid stykke dugnadsarbeid