SKULEVEG: Opprusting av Gjerdsvegen er eitt av tiltaka som skal gjennomførast. Her skal kommunen mellom anna leggja ny asfalt og etablera gangsone.
SKULEVEG: Opprusting av Gjerdsvegen er eitt av tiltaka som skal gjennomførast. Her skal kommunen mellom anna leggja ny asfalt og etablera gangsone. FOTO: Hallvard Tysse

Planlegg vegutbetring til ti millionar kroner