VED BARNESKULEN: Det kan framleis verta aktuelt å plassera fleirbrukshallen i dette omrdået.
VED BARNESKULEN: Det kan framleis verta aktuelt å plassera fleirbrukshallen i dette omrdået.

Opnar for at fleirbrukshallen kan hamna på Gjerde