SKAL FÅ DET TIL: Ordførar Knut Harald Frøland har framleis tru på at Samnanger skal få ei god og velfungerande barnevernsteneste.
SKAL FÅ DET TIL: Ordførar Knut Harald Frøland har framleis tru på at Samnanger skal få ei god og velfungerande barnevernsteneste. FOTO: Arkiv

Krev at staten finansierer tryggare veg i Samnanger