VIL HA STEIN FRÅ E16: – I staden for å dumpa tunellmassane i fjorden, bør noko av dei brukast på strekninga Trengereid - Ådland, slik Statens vegvesen og Bane Nor føreslo i 2019. Dette må til for å få ein tryggare omkøyringsveg gjennom Samnanger, meiner ordførar Knut Harald Frøland.
VIL HA STEIN FRÅ E16: – I staden for å dumpa tunellmassane i fjorden, bør noko av dei brukast på strekninga Trengereid - Ådland, slik Statens vegvesen og Bane Nor føreslo i 2019. Dette må til for å få ein tryggare omkøyringsveg gjennom Samnanger, meiner ordførar Knut Harald Frøland. FOTO: Hallvard Tysse

Krev at staten finansierer tryggare veg i Samnanger