VIL HA BUFFER: Økonomisjef Karl Viken (t.v.) og rådmann Ove Sæbø meiner det vil vera for risikabelt for den framtidige drifta av kommunen å bruka kraftinntektene til å auka dei faste utgiftene.
VIL HA BUFFER: Økonomisjef Karl Viken (t.v.) og rådmann Ove Sæbø meiner det vil vera for risikabelt for den framtidige drifta av kommunen å bruka kraftinntektene til å auka dei faste utgiftene. FOTO: Hallvard Tysse

Rådmannen vil setja pengar på bok