LEMMINGA I GANG: Matproduksjonen vert ivareteken hos varaordførar Øyvind Røen. Men han er uroa over kva me kan ha i vente dersom utviklinga globalt held fram i feil retning. – Eg meiner me må ta vare på all matjord me har, seier han.
LEMMINGA I GANG: Matproduksjonen vert ivareteken hos varaordførar Øyvind Røen. Men han er uroa over kva me kan ha i vente dersom utviklinga globalt held fram i feil retning. – Eg meiner me må ta vare på all matjord me har, seier han. FOTO: Hallvard Tysse

– Me må ta vare på matjorda