STORT POTENSIAL: Her ovanfor Frølandselva på Liaros, meiner Johannes Egil Kulild at det kan byggjast kraftverk inne i fjellet. Utbyggingskostnaden skal vera stipulert til over ein halv milliard kroner. I bakgrunnen gjelet der Kvannevikselva kjem ned.
STORT POTENSIAL: Her ovanfor Frølandselva på Liaros, meiner Johannes Egil Kulild at det kan byggjast kraftverk inne i fjellet. Utbyggingskostnaden skal vera stipulert til over ein halv milliard kroner. I bakgrunnen gjelet der Kvannevikselva kjem ned. FOTO: Hallvard Tysse

-Her kan ei nesten usynleg utbygging gje straum til minst 7000 husstandar