Til nett, Aadland, Bjørkheim, okt. 2019 RGB

Desse eigedomane fekk nye eigarar i november