STRIDENS KJERNE: I denne gamle vegen på Tysse ligg det vass- og avløpsleidningar til husa ovanfor. To av oppsitjarane har gått til sak for å få slått fast at det er Samnanger kommune som eig leidningane. Men i tingretten tapte dei på viktige punkt.
STRIDENS KJERNE: I denne gamle vegen på Tysse ligg det vass- og avløpsleidningar til husa ovanfor. To av oppsitjarane har gått til sak for å få slått fast at det er Samnanger kommune som eig leidningane. Men i tingretten tapte dei på viktige punkt. FOTO: Arkiv

Tapte mot kommunen – ankar til lagmannsretten