NY TRAFO: Slik kan den planlagte transformatorstasjonen ved Høysetvegen koma til å sjå ut. (Skisse: Multiconsult)
NY TRAFO: Slik kan den planlagte transformatorstasjonen ved Høysetvegen koma til å sjå ut. (Skisse: Multiconsult)

Oljeselskapa håpar på byggjestart i Samnanger i 2023