STORT PROSJEKT: ABO Plan og Arkitektur meiner ein fleirbrukshall i Samnanger kan koma til å kosta over 80 millionar kroner. (Illustrasjonsfoto)
STORT PROSJEKT: ABO Plan og Arkitektur meiner ein fleirbrukshall i Samnanger kan koma til å kosta over 80 millionar kroner. (Illustrasjonsfoto)

Ikkje aktuelt å auka eigedomsskatten