Til nett, Oddgeir Bruaset, NYTT

Oddgeir Bruaset skal halda foredrag om TV-serien sin