til nett grønare kvardagRBG

Vil gjera Samnanger grønare

Camilla Stavnes Hisdal startar opp «Bærekraftige liv» i Samnanger. Målet er å finna enkle måtar folk kan leva meir klimavenleg og redusera det økologiske fotavtrykket sitt på. – Samstundes som me vil hjelpa den einskilde med å redusera eigne klimautslepp, handlar det også om å gjera Samnanger til ein betre plass å bu, seier ho.

Les e-avisa Bestill abonnement