Til nett, brannmaskap RGB

-Ny brannstasjon hastar mest

– Eg er ikkje imot at Samnanger skal få idrettshall, men tilhøva for brannmannskapa våre er så kritikkverdige at dei må ha førsteprioritet, meiner høgrepolitikaren Arild Røen.

Les e-avisa Bestill abonnement