Til nett

Statnett i gang med storprosjekt i Børdalen

Det er ei svært etterlengta oppgradering Statnett no er i gang med i Børdalen. Ein ny 300 kV-transformator skal vera i drift i oktober neste år og sikra at ny kraft kan koma ut til forbrukarane. Dermed vil lokale småkraftverk endeleg kunna gå i gang med planlagt utbygging.

Les e-avisa Bestill abonnement