Gunnar Gjerde til nett RGB

Bjørkheim veks som bustadområde

Stadig fleire vil få adresse Bjørkheim i tida som kjem. Bjørkheim Eiendom AS er i ferd med å byggja to nye hus med i alt fire leilegheiter i området ovanfor parken, og meir er under planlegging. På sikt kan også halvøya «Klubben» verta utbygt. Her tillet områdeplanen bustadblokker på opptil 18 meters høgde.

Les e-avisa Bestill abonnement