image003

Tek grep for å løysa sjukepleiarmangel

Prøver å finna areal til trelasthandel

I fleire år har kommunen slite med å skaffa fagutdanna arbeidstakarar til Samnangerheimen og heimetenesta. No tek pleie og omsorg grep for å gjera det meir attraktivt å søkja jobb her.

– Me legg om turnusen, slik at tilsette kan arbeida kvar 6. helg i staden for kvar tredje – og har allereie fått åtte søkjarar til ledige stillingar, fortel einingsleiar Janne Drevsjø.

Les e-avisa Bestill abonnement