Foto: Arq6 / Salt Pixel
Foto: Arq6 / Salt Pixel

Kan verta like stort som Ikea i Åsane

Kan verta like stort som Ikea i Åsane

Tysdag sa eit samrøystes naturutval ja til reguleringsplanen for det planlagte datasenteret i Børdalen. Gjer også kommunestyret positivt vedtak, har utbyggjaren lov til å etablera ein bygningsmasse på inntil 38.000 kvadratmeter i området mellom Høysetevegen og Fv49.

Skisse: Arq6 og Saltpixel

Les e-avisa Bestill abonnement