Undervisning

POSITIVT MED TEMAVEKE: Både lærar Helen Tallis-Reistad og elev Charlotte Nesse Trengereid (i midten) syntest det var kjekt å ha matte kvar dag.

Matte på timeplanen kvar dag i ei veke

Abonnement