Næringsliv

STORT FRAMMØTE: To bussar måtte leigast inn for å frakta tilsette i Skanska, Multiconsult og Aker BP til Børdalen på måndag. Her fekk dei sjå området der 
det er planlagt ny trafostasjon i samband med elektrifiseringa av olje- og gassfeltet Yggdrasil (tidlegare Noa/Krafla).

Førebur seg på milliard-utbygginga

Abonnement
NETT framme RBG

Faginnredning satsar utanlands

Abonnement
NETT kraftlinjer RBG

Bedrifter i Samnanger kan få lokal straumstøtte

Abonnement
NETT næringsutvikler framme RBG

-Målet er å skapa nye arbeidsplassar

Abonnement