Næringsliv

NETT framme RBG

Ønskjer å byggja ei stabil bedrift med tilleggsnæringar

Abonnement
NETT kart erikajorda RBG

Stor interesse for å byggja bustader på Erikajorda

Abonnement
eline ved kassa 1 RGB

Populært med søndagsopen butikk på Tysse

Abonnement
ETTERLENGTA: Å få på plass lokalt vinmonopol og apotek har lenge vore høgt på ønskjelista til lokalpolitikarar og næringsdrivande i kommunen. I november 2021 vedtok styret i A/S Vinmonopolet å opna butikk på Bjørkheim. No håpar Norgesgruppen å få til både dette og apotek mot slutten av året.

Håpar på pol og apotek til jul

Abonnement
NETT framme opning landhandleriet RBG

No har Tysse fått nærbutikk att

Abonnement
NETT eline RBG

– Det vert spennande å driva butikk her

Abonnement
STORT FRAMMØTE: To bussar måtte leigast inn for å frakta tilsette i Skanska, Multiconsult og Aker BP til Børdalen på måndag. Her fekk dei sjå området der 
det er planlagt ny trafostasjon i samband med elektrifiseringa av olje- og gassfeltet Yggdrasil (tidlegare Noa/Krafla).

Førebur seg på milliard-utbygginga

Abonnement
NETT framme RBG

Faginnredning satsar utanlands

Abonnement
NETT kraftlinjer RBG

Bedrifter i Samnanger kan få lokal straumstøtte

Abonnement
NETT næringsutvikler framme RBG

-Målet er å skapa nye arbeidsplassar

Abonnement