Eldreomsorg

NO ER DET I BOKS: Beate Gauden frå fylkesstyret i Nasjonalforeningen for folkehelsen og ordførar Karl Kollbotn skreiv under avtalen om at Samnanger no er ein demensvenleg kommune.

No har Samnanger vorte demensvenleg kommune

Abonnement
INSPIRERANDE DAG: 
F.v. ressurssjukepleiar for demens Linn Katla Gjerde, Mette Sofie Aldal frå dagsenteret og kulturskulerektor Karianne Kayser deltok på fylkeskommunen sin konferanse om musikk og helse.

Musikk som medisin

Abonnement