Tyssedagen

3. juni 2023 kl. 12:00 — kl. 15:00
Tyssekaien
  • Opningsfest Tysse Landhandleri
  • Musikk v/ Tysse og Nordbygda musikklag
  • Fiskekonkurranse
  • Leikar og aktivitetar for små og store
  • Historisk vanding på Tysse