HAR FULL TILLIT: Dei folkevalde ønskjer ikkje å leggja seg opp i undervisningsmaterialet i skule og barnehage i Samnanger.
HAR FULL TILLIT: Dei folkevalde ønskjer ikkje å leggja seg opp i undervisningsmaterialet i skule og barnehage i Samnanger. FOTO: Illustrasjon Scanstockphoto.com

Sa nei til å diskutera kjønnsundervising