EIN DØYANDE KUNST: Her tek Hallvard Birkeland vare på høyet på tradisjonelt vis, etter slått med ljå. Denne kunnskapen vil Naturvernforbundet ta vare på, for å bevare artsmangfaldet.
EIN DØYANDE KUNST: Her tek Hallvard Birkeland vare på høyet på tradisjonelt vis, etter slått med ljå. Denne kunnskapen vil Naturvernforbundet ta vare på, for å bevare artsmangfaldet. FOTO: Ingrid Hegvold

Den døyande kunsten som gjev liv