STOLTE KUNSTNARAR: F.v. Rikke Hofsø Steinsland, Håkon Skutlaberg, Sarah Rivania Garcez-Muggerud, Hanna Øpstad-Gjerde og Anna Skjellanger.
STOLTE KUNSTNARAR: F.v. Rikke Hofsø Steinsland, Håkon Skutlaberg, Sarah Rivania Garcez-Muggerud, Hanna Øpstad-Gjerde og Anna Skjellanger. FOTO: Marianne A. Reistad

Trylla fram stjerner og planetar med sprayboks