FRYKTAR KONSEKVENSANE:  Aage Takvam, Linda Marie Sjursen og Reidun Tunes er rysta over at grøntområda i bakgrunnen kan verta nedbygde for å gje plass til støyande motorsport.
FRYKTAR KONSEKVENSANE: Aage Takvam, Linda Marie Sjursen og Reidun Tunes er rysta over at grøntområda i bakgrunnen kan verta nedbygde for å gje plass til støyande motorsport. FOTO: Hallvard Tysse

– Støy og naturinngrep vil få store konsekvensar