UTELEIK: Grendahagen skal mellom anna hjelpa elevane med å utvikla naturglede, respekt for naturen og klima- og miljømedvit.
UTELEIK: Grendahagen skal mellom anna hjelpa elevane med å utvikla naturglede, respekt for naturen og klima- og miljømedvit. FOTO: Eli Kristin Berge

Skulen har funne ny plass til grendahagen