SEL GODT: Ølomsetnaden i Samnanger er høg i høve til folketalet.
SEL GODT: Ølomsetnaden i Samnanger er høg i høve til folketalet. FOTO: Illustrasjon Scanstockphoto.com

Selde 87 liter øl pr innbyggjar