REAGERER: Brannsjef Jannicke Larsen meiner delar av debatten om framtidig brannstasjon er prega av useriøse utsegner.
REAGERER: Brannsjef Jannicke Larsen meiner delar av debatten om framtidig brannstasjon er prega av useriøse utsegner. FOTO: Bergen brannvesen

Debatt:

Faktafeil og uklarheter om brannstasjonen i Samnanger