GJEVANDE OPPGÅVE: Elisabeth Holdhus (t.v.) har vore aktivitetsvenn for personar med demens i fleire år og hatt stor glede av det. Demenssjukepleiar Linn Katla Gjerde, som organiserer ordninga i lag med kommunen sin frivilligkoordinator, ønskjer seg no fleire nye aktivitetsvenner.
GJEVANDE OPPGÅVE: Elisabeth Holdhus (t.v.) har vore aktivitetsvenn for personar med demens i fleire år og hatt stor glede av det. Demenssjukepleiar Linn Katla Gjerde, som organiserer ordninga i lag med kommunen sin frivilligkoordinator, ønskjer seg no fleire nye aktivitetsvenner. FOTO: Marianne A. Reistad

Ein venn i kvardagen for menneske med demens