PRAKTIKAR: Erlend Steinsland likar å bruka nevane og jobba fysisk. Han har mellom anna gjort alt utanfor huset sjølv, frå å laga altan og planta plen til å mura og støypa. No gler han seg til å hjelpa andre med deira prosjekt.
PRAKTIKAR: Erlend Steinsland likar å bruka nevane og jobba fysisk. Han har mellom anna gjort alt utanfor huset sjølv, frå å laga altan og planta plen til å mura og støypa. No gler han seg til å hjelpa andre med deira prosjekt. FOTO: Bente Dyrøy Bødker

Frå butikksjef til altmogelegmann