NETT vann og kloakk RBG
FOTO: Illustrasjon Scanstockphoto.com

Politikarane krev rimelegare tilkopling til vatn og avløp